Diiletšwa

Sekoahelo sa buka bakeng sa "Diiletšwa"
Diiletšwa

Kanegelo ya Tshegišo Ya Lapa la Divamphaya Ya ya Kgale

ka

Owen Jones

Fetolela:

Matlakala Kganyago

E-BOOK – ISBN: 9788835425564

Heng Lee o thoma go ikwa amakatšega ka bjako, ka fao o ya go bona sedupe sa selegae, seo go diregago gore e be mmane wa gagwe. O dira diteko tše mmalwa gomme a akanya gore Heng ga a na madi, efela o ile go botša ba lapa la gagwe bjang, gomme bona ba tla dira eng ka seo?

Heng Lee ke modiši wa dipudi dithabeng tša kgole ka leboa Bohlabela bja Chiang Rai ka leboa la Thailand, kgauswi le mollwane wa Laos. Ke setšhaba seo se kwanago kudu mo mongwe le mongwe a tsebago yo mongwe. Heng o thoma go lwala ka bjako, e sego go lwala mo a ka palelwago ke go diša pudi, go fihlela ge ka letšatši le lengwe a eya go sedupe sa selegae, ka gore o be a thomile go idibala.

Shaman Rakgadi Da

Ga go dingaka tša kalafo kgauswi gomme Sedupe se be se loketše kudu bontši bja batho ba fao mengwaga ye makgolokgolo. Sedupe se tšea diteko gomme sa phetha ka gore dipshio tša Heng di emišitše go šoma gomme ka fao o šaletše ke nako ye nnyane ya go phela. Ntwa e thomile ya go phološa bophelo bja Heng, efela maatla a mangwe a mošomong le ona. Go tla direga eng ka Heng, lapa la gagwe le setšhaba ka bophara, ge a ka tšea keletšo ya Sedupe?

Diiletšwa e fumaneha mabenkeleng ohle a matle a libuka ho kenyeletsoa le Tektime

Bookshop eaka – My Bookshop

Shopping Basket
Scroll to Top