Serija o vidovnjakinja Megan

Serija o Megan
Serija o vidovnjakinja Megan

Duhovni vodič, duh tigra i jedna strašna majka!

autor:

OVEN DŽONS

U serijalu Vidovnjačka Megan, Megan je tinejdžerka vidovnjakinja koja ne može da pronađe nikoga ko bi joj pomogao da razume svoje sposobnosti… bar ne nikoga ko je živ.

„Zabluda“ je kratka priča o tome kako jedna devojčica shvata da može da radi stvari koje niko u njenoj porodici ne može iako neki njeni školski drugari kažu da imaju slične neobične vidovnjačke sposobnosti. Devojčica se zove Megan i ima dvanaest godina u ovoj, prvoj knjizi. Megan ima dva naizgled nerešiva problema. Prvi je to što je se njana majka plaši kćerinih skrivenih sposobnosti i ne samo da ne želi da joj pomogne, nego je i aktivno obeshrabruje, a drugi je taj što ne može da pronađe učitelja koji bi joj pomogao da razvija svoje natprirodne, vidovnjačke sposobnosti.

Serija o vidovnjakinja Megan

Pokušava o tome da razgovara sa svojom majkom, ali je ona brzo otkači, a čak i ne pokušava da kaže ocu jer zna da to njena majka neće odobriti, a na kraju, Megan želi da udovolji majci. Megan oseća da među njima dvema postoji prećutna veza. Možda je to veza koja postoji između svih majki i njihovih kćeri, ali možda je i dublje od toga. Ko to može reći kad ni sama Megan to ne zna? Sve što zna jeste da njena majka ne igra ulogu koja se od nje očekuje – ulogu brižne majke kćeri koja uskoro postaje tinejdžerka, koja ima brige o kojima želi, ne, mora da razgovara s nekim kome veruje. Megan želi da svojoj majci da vremena da prevaziđe strah od paranormalnog.

Zabluda

Može da čeka, a čak može i da podnese grozno zlostavljanje kome je izložena u tajnosti bez očevog znanja. Bar to može sa sada. „Zabluda“ je prva od, do sada, dvadeset tri kratke priče u ovoj seriji o stalnom Meganinom prosvećenju dok pronalazi ljude koji joj pomažu da razume kako da na najbolji način nastavi sa svojim natrpirodnim, duhovnim i vidovnjačkim razvojem. Jer mora da nauči ne samo šta može da uradi i kako, nego i do koje granice treba da testira svoje posebne sposobnosti. Megan je dobra devojčica tako da je očigledno da teži ka tome da svoje moći koristi za dobro, ali nije uvek lako uraditi pravu stvar čak i ako znate šta je to. Ove priče o Megan dopašće se svakome koga zanimaju vidovnjačke sposobnosti, natprirodno i paranormalno i ima između deset i sto godina.

Serija o vidovnjakinja Megan

Duhovni vodič, duh tigra i jedna strašna majka!

1] ZABLUDA – E-BOOK – ISBN: 9788835416838

Prevela: Jelena Sekulić

Tektime

2] Megan puni trinaest godina –

Leave a Reply

Only people in my network can comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shopping Basket
Scroll to Top