Ιδιότητα Συγγραφέ – Authorship

Ιδιότητα Συγγραφέ – Authorship

Ιδιότητα Συγγραφέ - Authorship

Ιδιότητα Συγγραφέ – Authorship

Ιδιότητα Συγγραφέ

Δημοσιεύοντας το Βιβλίο Σας Μόνοι Σας

από τον

Owen Jones

Μετάφραση:

Christiana Tziortziou González 

Αυτό το βιβλίο προορίζεται για τους συγγραφείς που θέλουν να δημοσιεύσουν τα βιβλία τους, είτε σε έντυπη, ή σε ηλεκτρονική μορφή, ή και στις δύο αυτές μορφές.

Είναι κάτι το ικανοποιητικό για κάποιο άτομο να συλλάβει την ιδέα για ένα βιβλίο, να το γράψει και μετά να το δημοσιεύσει από μόνος του/μόνη της. Με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, αυτό ακριβώς θα μπορέσετε να κάνετε.

Μάθετε τους τρόπους που μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας σε όλους τους μεγάλους διανομείς, όπως: Amazon, iBookstore, Barnes and Noble, Lulu, Nook, Kindle, Smashwords και XinXii.

Apple   Kobo   Scribd

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.